top of page
סיירת תיקונים.png

היחידה להתנדבות במחלקה לשירותים חברתיים של עיריית כרמיאל יחד עם המחלקה סוציאלית, מקבלים כל חודש בין 10 ל– 20 בקשות של תיקונים, שיפוצים ותקלות בבית שמסבים ירידה באיכות החיים של תושבים מיעוטי יכולת. הבקשות מתקבלות בעיקר מקשישים, משפחות חד הוריות ומשפחות במצס סוציו-אקונומי נמוך. קהילת תנופה צפונית בנתה צוות הנקרא סיירת תיקונים על מנת לתת מענה לצורך חשוב וערכי זה.

הפרוייקט הוקם יחד עם מרכז צעירים כרמיאל והיחידה להתנדבות במחלקה לשירותים חברתיים של עיריית כרמיאל. הרעיון הוא למצוא דרך בה הקהילה תוכל לתרום לתושבים תוך כדי שימוש במשאבים היייחודים שלה: כח אדם בעל מודעות חברתית ורצון לתרום, לצד גישה לכלי עבודה רבים באמצעות השיתופית- מחסן הכלים החברתי שהוא פרויקט הדגל של הקהילה.

חזון

.הקמת קהילת מתנדבים שתפעל לשמירת רמת איכות החיים של מיעוטי יכולת בכרמיאל

מטרות

  • בניית קהילה של מתנדבים שיתנו מענה לקריאות של תושבים מיעוטי יכולת.

  • עידוד השתתפות רחבה ככל האפשר של חברי קהילה בפרויקט. 

  • שימוש בכלי העבודה של השיתופית ושיווק המחסן השיתופי.

אני רוצה להודות למתנדבים שבאו ועזרו לי עם תיקונים חשובים ודחופים בבית שהייתי חייבת. עזרתם לי כל כך הרבה ואני שמחה לדעת שיש למי לפנות במקרה של צרה.

אלינה

bottom of page