top of page
גבעת רם מול הדואר_edited_edited_edited.jpg

כל יום פרק

תיאור של שורה על הפרוייקט

על הפרויקט

על הפרויקט

(כאן כותבים הקדמה קצרה שעונה על מה הפרויקט)

כל יום פרק הינו מיזם ספריות עירוני קהילתי בתחנות אוטובוס שנבנו והותקנו על ידי חברי קהילת תנופה צפונית.

מטרות הפרויקט הינן הנגשת ספרים במרחב הציבורי לטובתנו התושבים, הנעמת זמנם של הממתינים בתחנות והנוסעים בתחבורה ציבורית, עידוד קריאה, תרומה לאיכות הסביבה על ידי שימוש חוזר בספרים ותמיכה באנשים עם חסמים תעסוקתיים שייקחו חלק

בתחזוקת הספריות.

(כאן כותבים מה הקהילה עשתה בפרויקט)

גוייס כסף + הקמנו את המדפים + הבאנו ספרים

(כאן כותבים עבור מי מיועד הפרויקט)

לאנשים עם חסמים, לילדים לעידוד קריאה, לתושבים שמשתמשים בתחבורה ציבורית להנעים את זמנם, למבוגרים - הנגשה לספרייה

(כאן כותבים למה צריך את הפרויקט)

הנגשה של ספרים, מחזור, עידוד קריאה, תמיכה באנשים עם חסמים תעסוקתיים שמתחזקים את הספריות (בתשלום, גויס כסף).

מיקומי הספריות

מה עוד אנחנו עושים?

bottom of page