top of page

הנדיוומן

290031102_984263645576315_47269176000858

אחד האתגרים הכרוכים ביצירת שוויון מגדרי עבור נשים בחברה הישראלית הוא הקניית ביטחון עצמי, מיומנות ותחושת מסוגלות. קהילת תנופה צפונית הקימה את פרויקט הנדיוומן בכדי לענות על הצורך, להשפיע ולתרום להעצמה נשית בקרב קהילת הנשים בכרמיאל.

בפרויקט הנדיוומן, נבנה קורסים לנשים הכוללים תכנים בסיסיים החל מהחלפת צמיג והתקנת מנורה ועד תכנים מתקדמים יותר כמו שימוש במקדחה, מברגה, כלים חשמליים כבדים וכדומה. כל זאת, תוך כדי בניית קהילה של נשים שתומכות אחת בשנייה ורוכשות מיומנויות, תחושת מסוגלות, עצמאות והעצמה אישית. אנו מאמינים שתחושת מסוגלות חדשה, בעקבות רכישת מיומנות וחווית הצלחה  בשדה אחד של החיים (בקורס/ בתחום הטכני) תוביל נשים  להעיז ולנסות לפרוץ חסמים בשדות אחרים/תחומים אחרים בחיים שלהן. הקמת קהילת נשים מבוססת תהווה בסיס לפרויקטים של העצמה נשית נוספים בעתיד.

bottom of page